'S bLog
 
 
 
 
没有写好的剧本
[ 2009-1-6 22:27:00 | By: 招招财进宝 ]
 

                            是谁导演这场戏,让我活在孤单角色里。。。。。。

            不懂的哪天起,走的没有目的,就此迷失在那片森林里,裹在壳里,开使停止呼吸,是为了新生。

        当当。。。。。。

                                    

 
 
 
Re:没有写好的剧本
[ 2009-1-6 23:14:13 | By: lina ]
 
lina你少来了,小小年纪 也学着感慨起来了
 
 
 
Re:没有写好的剧本
[ 2009-1-10 14:49:48 | By: lingyulianxin ]
 
lingyulianxin当里个当
当里个当
 
 
发表评论: